Terveelliset ruokatottumukset edistävät työkykyä ja työstä palautumista

Terveelliset ruokatottumukset ja muiden elintavat edistävät työkykyä ja työstä palautumista. Tätä näkökulmaa kannattaa pohtia ja vahvistaa siten motivaatiota, koska se on uusi lähestymistapa verrattuna perinteiseen tapaan tarkastella elintapoja sairastumisriskien kannalta.

Näkökulman muutos voi auttaa vahvistamaan motivatiota muutokseen. Hyödyt on havaittavissa nopeasti, toisin kuin sairauksien ehkäisyssä aikajänne on vuosia tai vuosikymmeniä.

Lue lisää Työpiste-blogiin kirjoitetusta haastattelustani.