Voimaa ruokatottumusten kehittämiseen

Ruokatottumusten ja muiden elintapojen kehittämisessä tarvitset voimavaroja ja sinnikkyyttä. Työkäiset kokevat monet työhön liittyvät tekijät elintapamuutosten esteiksi. Runsas työn kuormitus, työmatkat ja kiire vievät voimia ja hankaloittavat muutoksen tekemistä. Jotta muutoksessa voi onnistua, nämä tekijät on ratkaistava ensin.

Oman toiminnan kehittämisen näkökulmana voi olla se, miten edistän palautumista työstä, jotta jaksan pitää huolta itsestäni paremmin.

Työstä palautumisen kannalta on tärkeää pyrkiä vähentämään työn kuormitustekijöitä. Samalla on tärkeää pyrkiä vahvistamaan voimavaroja. Voimavaroista terveelliset elintavat ovat perusta palautumiselle, työkyvylle ja hyvinvoinnille. Riittävä liikunta, laadukas uni ja terveellinen ravitsemus antavat vireyttä työhön ja auttavat palautumisessa niin, että energiaa riittää mielekkääseen elämään myös työajan ulkopuolella.

Lue vinkkejä, miten voit lähteä liikkeelle työn kuormituksen korjaamisessa ja omien voimavarojen lisäämisessä.