Osallistu ravitsemusterapeutin verkkovalmennukseen

Osallistu ravitsemusterapeutin verkkovalmennukseen. Saat neuvoja, vinkkejä ja perustelut kehittää ruokatottumuksiasi ja syömiskäyttäytymistäsi. Laihdut ja onnistut painonhallinnassa. Hoidat ruokavalion täsmäohjeilla myös lihavuuteen liittyviä sairauksia. Edistät aivoterveyttäsi.

Verkkovalmennukset ohjaavat muuttamaan käyttäytymistäsi ja vahvistamaan motivaatiotasi. Ne edistävät oppimistasi. Oppiminen johtaa muutokseen.

Osallistu ravitsemusterapeutin tekemiin verkkovalmennuksiin. Verkkovalmennukset perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, Käypä hoito -suosituksiin, tutkimusnäyttöön ja asiantuntijatietoon.

Verkkovalmennusten taustalla on myös jo 30-vuoden tutkimus- ja kehittämistyöstä kertynyt osaamiseni ja ammattitaitoni terveyden ja työkyvyn edistämisen saralla. Minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys.

Verkkovalmennusten oppimisen viitekehyksenä on konstruktivistinen oppimiskäsitys ja kokemuksellinen oppiminen. Lisäksi ohjaan etenemään muutosprosessissa, ja siinä viitekehyksenä on transteoreettinen muutosvaihemalli.

Verkkovalmennusten sisältö on kiteytynyt ravitsemusterapeuttiasiakastyöstä.